Boekingsvoorwaarden

PartyVillasAlbufeira.com & VillaTrips.com

Boekingsvoorwaarden

www.partyvillasalbufeira.com is een website van het bedrijf VillaTrips.com en de volgende boekingsvoorwaarden zijn van toepassing:

1. Definities 
Boekingsagent - VillaTrips.com: het is de boekingsagent die het boekingsproces, de betalingen en de communicatie tussen de huurder en de accommodatie aanbieder verzorgt.
Huurder: de persoon die op het reserveringsformulier wordt genoemd en die de boeking maakt.
Accommodatie aanbieder: degene die de geboekte accommodatie levert, die de boeking daadwerkelijk uitvoert door de diensten ter plaatse op de bestemming te regelen, zoals sleutelbeheer, schoonmaak, onderhoud etc.
Vakantiehuiseigenaar: de eigenaar van de accommodatie of een bedrijf dat optreedt als vertegenwoordiger van de accommodatie eigenaar.

2. Party villa's
De "party villa's" zijn geen locaties om feestjes te organiseren. Het zijn slechts accommodaties waar groep jongeren kunnen verblijven tijdens hun vakantie in Albufeira.
In de villa zijn slechts het aantal personen toegestaan die bij de boeking zijn aangegeven, het is niet toegestaan gasten uit te nodigen.
Tussen 22:00 - 8:00 mag geen geluid overlast werden veroorzaakt binnen of buiten de villa.
De zwembaden en/of jacuzzi's zijn open tussen 8 uur en 22 uur, het is niet toegestaan deze door de nacht de te gebruiken.
Feestjes organiseren en met andere groepen afspreken mag uitsluitend buiten het pand, bij voorbeeld op het strand en in openbare plekken.
Bij niet naleven van deze regels en als de buren in deze tijdstrip overlast melden en/of de polite bellen, verrekent VillaTrips.com €200 boete de eerste keer, €500 boete de tweede keer (het word van de borgsom afgetrokken) en de derde keer moeten de gasten de villa onmiddelijk verlaten zonder enkel terugbetaling van de huurprijs en de borgsom.

3. Totstandkoming van het boekingscontract
Het boekingscontract komt tot stand op het moment dat de huurder de boekingsaanvraag doet (via internet, telefonisch of per e-mail). Door de boeking te plaatsen, gaat de huurder automatisch akkoord met de volgende boekingsvoorwaarden die samen met het reserveringsformulier het boekingscontract vormen. Het reserveringsformulier wordt naar de huurder gestuurd na verificatie van de beschikbaarheid van de accommodatie (binnen 24 uur na ontvangst van het boekingsaanvraag). Wijzigingen in het reserveringsformulier zijn alleen mogelijk en geldig indien schriftelijk overeengekomen door beide partijen en bevestigd door de boekingsagent.

4. Prijzen 
Prijzen zijn vermeld in euro per woning per week of per dag. We behouden ons het recht voor om de boekingsprijs te wijzigen als dit gebeurt als gevolg van wijzigingen in verschuldigde heffingen, wisselkoersen en belastingen. Verhogingen van deze kosten worden als nettobedrag zonder toeslagen aan u doorberekend. Voor typografische fouten in de brochure of prijslijst aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Indien de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na ontvangst van het boekingsformulier, heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden in dat geval aan de huurder gerestitueerd.

5. Verblijfsduur
Het minimumverblijf is 7 dagen. Boekingen in het laagseizoen kunnen worden geaccepteerd van verschillende lengte boven 7 nachten, boekingen in het hoogseizoen (tussen juni en september) worden alleen geaccepteerd voor hele weken van 7, 14, 21 en 28 nachten indien niet aangevraagd en anders bevestigd door de boeking agent. Raadpleeg de boekingsagent met uw verzoek.

6. Betaling
De aanbetaling die op het reserveringsformulier staat vermeld (30% van de huursom plus de reserveringskosten) moet door de huurder binnen 48 uur na de reservering aan de boekingsagent worden betaald via een bankoverschrijving. Alleen dan wordt de reservering bevestigd. 
De restantbetaling vermeld op het reserveringsformulier (70% van de huursom, de eventuele extra kosten indien niet ter plaatse verschuldigd) moet door de huurder door de huurder worden betaald via bankoverschrijving uiterlijk op de datum die is aangegeven op het reserveringsformulier (60 dagen na aanvang van de huur).
Bij boekingen die binnen 60 dagen na aanvang van de huur worden gemaakt: de huursom, de boekingskosten, de eventuele extra kosten (indien niet ter plaatse verschuldigd) moeten door de huurder in één keer aan de verhuurmakelaar worden betaald, via de bank transfer binnen 48 uur na boeking.
Aanbetalingen worden alleen terugbetaald als de boeking niet kan worden gehonoreerd vanwege een oorzaak die te wijten is aan de accommodatie aanbieder, de eigenaar van het vakantiehuis of de boekingsagent. Het boekingscontract wordt ontbonden (de boeking wordt geannuleerd) als de huurder niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet. De aanbetaling wordt verbeurd om gemaakte kosten en schade te dekken, inclusief maar niet beperkt tot winstderving.

7. Annulering door de huurder
Aanbetalingen en / of restantbetalingen worden niet gerestitueerd. 
Annuleringsverzoeken moeten schriftelijk worden ingediend via e-mail.
Als de huurder de boeking annuleert nadat de aanbetaling is betaald, behoudt de boekingsagent de aanbetaling en wordt de verschuldigde eindbetaling geannuleerd.
Als de huurder de boeking annuleert na betaling van de laatste betaling, behoudt de boekingsagent de volledige betaling.

8.a Annulering door de boekingsagent / accommodatie aanbieder / vakantiehuiseigenaar
In het zeldzame geval dat de boeking niet kan worden gehonoreerd door de boekingsagent, door de accommodatie aanbieder of door de eigenaar van de vakantievilla (bijv. de villa is beschadigd en het is niet veilig voor de huurder om in de villa te verblijven, of de villa wordt verkocht en / of het huurcontract met de eigenaar wordt beëindigd), krijgt de huurder de door de huurder gedane betaling (en) onmiddellijk terugbetaald.

8.b Annulering door overmacht

Als de boeking niet kan plaatsvinden vanwege omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid van de boekingsagent / accommodatie aanbieder / vakantiehuiseigenaar vallen, bijv. in het geval van een pandemie of overmacht zoals oorlog, stakingen en natuurrampen, en op het moment van aanvang van de huur de grens van het land van bestemming door de overheid is gesloten en toeristen zijn niet toegestaan, wordt de huurder vriendelijk verzocht om de reisdatums te wijzigen naar wanneer reizen naar de regio weer mogelijk is (meestal binnen 12 maanden en prijsverschil kan van toepassing zijn), maar geen restitutie van betalingen is mogelijk.

9. Verzekeringen
De huurprijs is exclusief verzekeringen. De boekingsagent adviseert de huurder vriendelijk om een reis- en / of annuleringsverzekering naar keuze af te sluiten in hun eigen land.

10. Aansprakelijkheid van de boekingsagent / accommodatie aanbieder / eigenaar van een vakantiehuis
In geen geval is de eigenaar van het vakantiehuis, de accommodatie aanbieder of de boekingsagent verantwoordelijk voor verlies of waardeverlies en / of schade aan eigendommen van de huurder en zijn medebewoners veroorzaakt door onjuist gebruik van het gehuurde. Indien de huurder schade lijdt als gevolg van gebreken in het gehuurde, is de aansprakelijkheid van de verhuurder, de accommodatie aanbieder en de boekingsagent beperkt tot de huur. De verhuurder, accommodatie aanbieder en boekingsagent zijn niet aansprakelijk voor enige andere schade.

11. Aansprakelijkheid van de huurder 
Een huurder die een accommodatie voor of gezamenlijk namens andere bewoners boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale huurprijs en voor schade veroorzaakt door handelingen van hem / haar en alle anderen die bij hem / haar aanwezig zijn in de gehuurde accommodatie. 
Tijdens het verblijf in de accommodatie is de huurder volledig verantwoordelijk voor de accommodatie, het interieur en alle andere items die bij de accommodatie horen. In geval van schade aan de accommodatie wordt de huurder de vervangings- of reparatiewaarde van de beschadigde artikelen ter plaatse in rekening gebracht door de accommodatie aanbieder of de boekingsagent. Indien nodig zijn de accommodatie aanbieder en / of de verhuurmakelaar gemachtigd om extra kosten in mindering te brengen op de borgsom ter vervanging van deze zaken. Als de vervangingskosten hoger zijn dan de borg, dient de huurder het verschil contant ter plaatse of via bankoverschrijving te betalen als de factuur wordt getoond na vertrek van de klanten. Als de huurder weigert de schade te verrekenen, riskeert hij / zij een juridische procedure.
Tussen 22:00 en 08:00 uur dient de huurder de nachtrust van de buren te respecteren en geen overlast of lawaai te veroorzaken. In geval van extreme schade aan de accommodatie of ernstig ongemak veroorzaakt voor de buren door de huurder, hebben de accommodatie aanbieder en / of de boekingsagent het recht om een boete uit te delen tot het totale som van de borg en / of de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en de huurder is verplicht de accommodatie onmiddellijk te verlaten zonder enige terugbetaling.

12. Aantal personen
Een boeking is alleen geldig voor het aantal personen dat is aangegeven in de boeking en vermeld staat op het reserveringsformulier. Het is ten strengste verboden om het pand door meer personen te bezetten dan geadverteerd en bevestigd op het reserveringsformulier door de boekingsagent. Als bij aankomst wordt vastgesteld dat de huurder met meer personen is aangekomen dan bevestigd, wordt de toegang tot de accommodatie voor de extra personen door de accommodatie aanbieder geweigerd. Als tijdens het verblijf wordt geverifieerd dat de huurder met meer personen in de accommodatie verblijft dan bevestigd, worden de extra personen verzocht de accommodatie onmiddellijk te verlaten en kan de huurder een boete worden opgelegd tot het volledige bedrag van de borg .Als de huurder een hoger aantal personen wil vragen om in de accommodatie te verblijven zoals eerder bevestigd op het reserveringsformulier, dan moet de huurder (voorafgaand aan de huurperiode!) Een schriftelijk verzoek indienen bij de boekingsagent. De accommodatie aanbieder heeft het recht om een ​​dergelijk verzoek te weigeren of om een ​​extra toeslag te vragen.

13. Borgsom
Het bedrag van de borg is te vinden onder de 'Bijkomende kosten' op de website. Het exacte bedrag van de borgsom wordt ook aangegeven op het reserveringsformulier en de wijze van betaling wordt bevestigd door de boekingsagent op het moment van boeking. 
De borgsom kan worden betaald via bankoverschrijving tot 1 week voor aanvang van de huur of contant bij aankomst in de villa, afhankelijk van de accommodatie-aanbieder of van de accommodatie zelf. De borg wordt bij vertrek of contant terugbetaald uiterlijk 8 dagen na het einde van de huur, de manier van terugbetaling wordt voor vertrek door de boekingsagent bevestigd.
Eventuele afwijkingen in de inrichting en apparatuur dienen binnen 24 uur na aankomst te worden gemeld aan de villamanager/sleutelhouder, anders gaat VillaTrips ervan uit dat dit is gebeurd tijdens het huidige verblijf van de gasten en kunnen worden doorberekend aan de huidige gasten.
Alle gevallen van breuk, verlies en / of schade moeten onmiddellijk aan de accommodatie aanbieder worden gemeld en betaald. In geval van schade aan het gehuurde en / of omstandigheden waarvoor de huurder verantwoordelijk is, wordt de totaal geleden schade plus extra service en / of reparatie kosten in mindering gebracht op de borgsom. Ook de eventuele boeten door geluidsoverlast aan de buren, ongepast gebruik van het zwembad, gebruiken van locaties of voorwerpen niet niet ter beschikking staan van de gasten, etc. werden direct van de borgsom afgetrokken. In alle gevallen waarin de kosten van schade aan het gehuurde hoger zijn dan de betaalde borg, moet de huurder het eigen risico onmiddellijk aan de accommodatie aanbieder betalen, hetzij contant ter plaatse of via bankoverschrijving na ontvangst van de factuur. Als de huurder weigert de schade te verrekenen, riskeert hij / zij een juridische procedure.

14. Documenten 
Reserveringsformulier: op het moment van de boeking verstrekt de boekingsagent de huurder het reserveringsformulier met de algemene informatiebehoefte over het gehuurde via e-mail.
Check-in instructies: de huurder ontvangt de check-in instructies via e-mail met het exacte adres van de accommodatie en verdere informatie over het inchecken en uitchecken nadat de laatste / volledige betaling is ontvangen door de boekingsagent.

15. Aankomst en vertrek
Elke bestemming heeft zijn eigen regels met betrekking tot het in- en uitchecken, maar de gebruikelijke check-in periode is tussen 16:00 - 20:00 uur en het uitchecken is tussen 8:00 - 10:00 uur. Deze informatie is ook terug te vinden bij de 'Bijzonderheden' van de accommodatie op de website. De boekingsagent bevestigt de exacte incheck- en check-out tijden bij het verzenden van de check-in instructies aan de huurder, na ontvangst van de definitieve / volledige betaling van de huursom. De huurder dient de sleutelhouder op de hoogte te stellen als hij verwacht buiten de check-in tijden denkt te arriveren. Indien de huurder buiten de mogelijke check-in tijden arriveert, is de accommodatie aanbieder gerechtigd de extra service voor het overhandigen van de sleutels in rekening te brengen.Op de dag van vertrek dient de huurder de accommodatie voor 10.00 uur te verlaten. Als u dit niet doet, heeft de accommodatie aanbieder het recht om de huurder in rekening te brengen, waardoor de huurder de volledige borgsom kan verliezen. Bij vertrek wordt van de huurder verwacht dat hij de accommodatie in nette staat achterlaat, dat is over het algemeen schoon (het afval moet naar de daarvoor bestemde containers op straat worden gebracht, de koelkast moet leeg worden achtergelaten en het vaatwerk moet schoon worden achtergelaten, het serviesgoed moet gewassen en opgeslagen in de kasten). Het meubilair en andere items in en rond de accommodatie moeten op hun oorspronkelijke locatie worden teruggezet (zoals bij aankomst). De accommodatie aanbieder voert de laatste controle van de accommodatie uit. Als de villa bij het uitchecken niet in dezelfde staat wordt teruggebracht als bij aankomst, heeft de accommodatie aanbieder of de boekingsagent het recht om de extra schoonmaak in rekening te brengen en deze kosten in mindering te brengen op de borg

16. Klachten
Als de huurder een tekortkoming in de vakantieaccommodatie constateert, moet de huurder de verhuurder onmiddellijk op de hoogte stellen. De accommodatie aanbieder wordt verzocht eventuele problemen binnen 24 uur op te lossen. Als de huurder ernstige klachten heeft bij de vakantieaccommodatie die niet binnen 24 uur kunnen worden verholpen door de accommodatie aanbieder, moet de huurder de boekingsagent hiervan op de hoogte stellen. Claims over netheid meer dan 24 uur na aankomst worden niet geaccepteerd.
Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost op de vakantiebestemming door de accommodatie aanbieder, dan moet de huurder de boekingsagent schriftelijk op de hoogte stellen van de klacht, met een gedetailleerde beschrijving en foto's, binnen twee weken na het verlaten van de accommodatie. Bij gebrek aan foto's en later dan 2 weken na vertrek uit de accommodatie is de klacht langer ontvankelijk.
De huurder verbeurt alle rechten op terugbetaling indien de huurder een andere accommodatie verkrijgt of het gehuurde voortijdig verlaat zonder eerst overleg en bevestiging door de boekingsagent.

17. Schoonmaakkosten 
De kosten van de eindschoonmaak van de villa's zijn aan de huurprijzen toegevoegd. 

U wordt vriendelijk verzocht op de dag van vertrek vóór 10:00 uur om de volgende taken te vervullen: 

  • Binnen de villa – laat de villa in dezelfde staat achter als bij de aankomst, plaats alle meubels terug op hun originele plek. 
  • Koelkast - laat de koelkast leeg achter (geen etensresten) 
  • Vaatwasser - laat de vaatwasser schoon / leeg achter  Serviesgoed - reinig alle serviesgoed en plaats ze terug in de kasten 
  • Vuilnis - verzamel en gooi ALLE vuilnis weg, laat helemaal geen vuilnis achter binnen of buiten de villa 
  • Cigarette peuken, bierdoppen, etc. - verzamel en gooi ALLE dit soort vuilnis ook buiten de villa en in de tuin
  • Vuilniszakken - gooi de vuilniszakken in de gemarkeerde afvalcontainers op straat 

Indien deze taken niet worden vervuld en als de villa bij het uitchecken niet in dezelfde staat is achtergelaten als bij de aankomst dan zal VillaTrips.com €150 extra schoonmaak kosten in rekening brengen en van de borgsom aftrekken.


18. Beddengoed en handdoeken
De eerste set beddengoed en handdoeken is bij de huurprijs inbegrepen. Zwembadhanddoeken en strandlakens zijn niet inbegrepen, deze moeten door de huurder worden verstrekt.

19. Extra diensten & faciliteiten
Extra diensten zoals een extra bed, zwembadverwarming en dergelijke moeten door de huurder worden aangevraagd op het moment van de boeking of uiterlijk bij de receptie van de check-in instructies, anders kan dit niet worden gegarandeerd bij aankomst.

20. Zwembaden & jacuzzi's
Het is ten strengste verboden glazen flessen en glazen in en rond het zwembad te gebruiken! Alleen plastic glazen en dranken in blik zijn toegestaan. Als flessen of glazen gebroken zijn bij het zwembad en / of op de grasvelden, wordt er een boete van €100 per keer opgelegd aan de huurder en wordt deze verrekend met de borg.
Het is ten strengste verboden om voorwerpen in het zwembad te gooien! In het geval dat de zwembadman / accommodatie aanbieder voorwerpen vindt die in het zwembad drijven (bijvoorbeeld tuinmeubilair, flessen, enz.), wordt een boete van €100 per keer aan de huurder opgelegd en wordt deze verrekend met de borg. De poolman verzorgt twee of meerdere keren per week het zwembad. Filtersystemen zijn voorgeprogrammeerd en werken een paar uur per dag automatisch. Gelieve te douchen voor gebruik.
Zwembaden zijn niet onder toezicht. Gebruik alle faciliteiten op eigen risico. Niet-zwemmers en kinderen onder de 12 jaar mogen alleen onder begeleiding het zwembad betreden. De boekingsagent / accommodatie aanbieder / vakantiehuiseigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen of schade.

21. Tuin
Het is ten strengste verboden de cigarette peuken, dopjes van flessen, lege flessen en blikken en soortgelijk afval in de tuin weg te gooien. Als deze zijn gevonden in de tuin en/of in de gras, wordt er een boete van €100 per keer opgelegd aan de huurder en wordt deze verrekend met de borg.

22. Satelliet TV
Waar de beschrijving ven de villa naar satelliet-tv verwijst, betekent dit niet automatisch dat de ontvangst alle stations in verschillende talen omvat, maar Engelse kanalen zijn altijd inbegrepen.

23. Water & elektriciteit & energieverbruik
De energiekosten zijn inbegrepen in de huurprijs en worden berekend voor een normaal verbruik, dat is een bedrag genoeg voor de max. aantal mensen dat het pand een week bewoont.Gebruik de energie verantwoord. Gebruik de airconditioning alleen met gesloten deuren en ramen! Bij onverantwoord elektriciteitsgebruik (airconditioning met open deuren & ramen) of watergebruik heeft de accommodatie aanbieder het recht om het overmatige gebruik in rekening te brengen, het bedrag boven het reguliere verbruik kan achteraf bij de huurder in rekening worden gebracht.

24. Huisdieren 
Bij de villa's van VillaTrips.com staan de eigenaren van de accommodatie geen huisdieren toe. Als bij aankomst of tijdens het verblijf wordt geverifieerd dat de huurder huisdier (en) heeft meegebracht, wordt de huisdier (en) de toegang geweigerd of moet de accommodatie onmiddellijk worden verlaten en kan de huurder een boete ontvangen tot het volledige bedrag van de borgsom.

25. Bouwwerkzaamheden 
De door VillaTrips.com geadverteerde villa's zijn privé-eigendommen van bepaalde eigenaren en bevinden zich meestal in grote woonwijken, dus er kunnen af en toe bouwwerkzaamheden plaatsvinden in de buurt. Deze bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door huiseigenaren of aannemers met wie de boekingsagent en / of accommodatie-aanbieder geen enkele relatie heeft en waarover zij geen controle kunnen uitoefenen. Noch de boekingsagent, noch de accommodatie aanbieder kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het ongemak veroorzaakt door bouwwerkzaamheden in de buurt van de huuraccommodatie.

26. Bevoegdheid en wet 
Het overmaken van de aanbetaling betekent het accepteren van de boekingsregels en voorwaarden.
Niettegenstaande de wettelijke regels die de jurisdictie van de burgerlijke rechtbanken regelen, zal elk geschil tussen de huurder en de boekingsagent worden beslecht door een rechtbank die bevoegd is in het land en de regio waar VillaTrips.com is gevestigd. Elke overeenkomst tussen de boekingsagent en de huurder is onderworpen aan het Europese recht.