Privacy

PartyVillasAlbufeira.com & VillaTrips.com

Privacyverklaring

De geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft als doel: het verlenen van diensten en het verstrekken van informatie aan onze bezoekers, alsmede het toesturen van berichten en nieuwe producten, tenzij u als gebruiker anders bepaalt.

Villatrips.com voldoet aan de wettelijk vereiste veiligheidsniveaus inzake de bescherming van uw persoonlijke gegevens en heeft alle technische maatregelen genomen om het verlies, oneigenlijk gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de in het bezit van Villatrips.com gestelde gegevens te voorkomen. Anderzijds dient de bezoeker/gebruiker er van bewust te zijn dat de veiligheidsmaatregelen op Internet niet onfeilbaar zijn.

In bepaalde gevallen kunnen deze gegevens door Villatrips.com worden overgedragen aan bedrijven van de groep. In dat geval zullen de bezoekers/gebruikers worden ingelicht omtrent deze omstandigheid. De bezoekers/gebruikers kunnen gebruik maken van het recht op verwijdering en/of verbetering van de persoonlijke gegevens.